O nama

Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo je sljedbenik Poljoprivrednog instituta–Sarajevo (UPI), čije formiranje datira od 1879. godine. U različitim organizacionim formama egzistira kao naučno-stručna institucija u oblasti poljoprivrede i obavlja zadatke na području cijele BiH. Najveći razvoj je bio u periodu od 1970. do 1991. godine, kada je ova institucija zapošljavala oko 650 stručnjaka različitih specijalnosti. Neposredno pred rat, ova institucija je imala 120 zaposlenih stručnjaka različitih specijalnosti, koji su bili smješteni u savremeno opremljenom poslovnom prostoru cca 3600 m2 sa modernom  opremom i projektima koji su bili od značaja za cijelu državu BiH i šire. U periodu 1992-1995. godine ova institucija je u potpunosti devastirana. Poslovni prostor i najsavremenija laboratoriju u regionu u to vrijeme je u potpunosti uništena, a veliki broj kadrova se rasuo na različite strane. Mali broj kadrova uz velike napore i odricanja je sačuvao instituciju koja je djelovala u toku ratnog perioda na privremenoj lokaciji i nakon rata su uspjeli da obnove dio poslovnog prostora te uz kadrovsko osposobljavanje obnove projekte na kojima su ranije radili. Do donošenja Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tjelima federalne uprave, institucija se finansirala iz vlastitih projekata na tržištu koje je u nesigurnom agrarnom ambijentu bilo vrlo upitno.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o fedrealnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (“Službeni glasnik FBiH”, broj 38/05 od 04.07.2005. god), Poljoprivredni institut – Sarajevo od 01.01.2006. godine postaje Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo.

Ovim Zakonom su definisani poslovi koje treba da vrši ova institucija.

Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na:

  • organizaciju izvještajno-prognoznih službi u zaštiti bilja;
  • uzgojno-selekcijski rad u stočarstvu;
  • ispitivanje životnih namirnica;
  • kontrolu kvantiteta i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i njihovih prerađevina, mineralnih đubriva i sredstava za zaštitu bilja;
  • poslove iz oblasti kontinentalnog voćarstva, duhanske proizvodnje;
  • edukaciju farmera i brigu o zemljištu kao osnovnom prirodnom resursu na području kontinentalne klimatske regije, kao i druge biljne i stočarske proizvodnje koje su karakteristične za ovu regiju.
  • certificiranje sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja;