Odsjek za uzgojno selekcijski rad u stočarstvu

Odsjek za animalnu proizvodnju vrši stručne i druge poslove koji se odnose na : izradu i provođenje mjera uzgojno selekcijskog rada u stočarstvu; praćenje i razvoj animalne proizvodnje; edukaciju farmera; učešče u izradi zakona iz oblasti stočarstva; donošenje stručnih uputstava za  unapređenje i razvoj stočarstva; vršenje naučno-istraživačkih i razvojnih aktivnosti; ostvarivanje saradnje sa nadležnim  institucijama i organizacijama iz oblasti stočarstva; izradu i predlaganje uzgojnih programa za pojedine pasmine domaćih životinja; organizovanje kontrola proizvodnosti uzgojno vrijednih životinja; obavljanje procjena uzgono vrijednih životinja; praćenje uvoza i izdavanje mišljenja za uvoz uzgojno vriejdni životinja i genetskog materijala; učešče u radu komisija za licenciranje; praćenje uzgojne iupotrebne vrijednosti rasplodnjaka i ocjenu muških rasplodnih grla; razvijanje novih metoda za unaprjeđenje uzgojno-selekcijskog rada.