Odjeljenja

Unutrašnja organizacija

Za obavljanje poslova i zadatka iz nadležnosti Zavoda obrazuju se osnovne i unutrašnje   organizacione jedinice.

Osnovne organizacione jedinice su:

  • Odjeljenje animalne proizvodnje i tehnologije
  • Odjeljenje za sjemenarstvo, rasadničarstvo i zaštitu zdravlja bilja
  • Odjeljenje – ispitna laboratorija za kontrolu kvaliteta
  • Služba za pravne i opće poslove