Odsjek za ishranu, uslove držanja i zaštitu domaćih životinja

Odsjek za ishranu, uslove držanja i zaštitu domaćih životinja vrši stručne i druge poslove koji se odnose na: Izradu studijsko-analitičkih, informacionih i stručnih dokumenata iz oblasti ishrane domaćih životinja; zootehničkih i zoohigijenskih uslova držanja i zaštite domaćih životinja; zaštitu i očuvanje izvornih domaćih pasmina; izradu liste autohtonih i zaštićenih pasmina sa mjerama za njihovo očuvanje; edukaciju farmera;  učešče u izradi zakona iz oblasti animalne proizvodnje;  donošenje stručnih uputstava za  unapređenje i razvoj animalne proizvodnje; zašitu domaćih životinja; uticaj animalne proizvodnje na okoliš i donošenje mjera za kontrolu i smanjenje štetnog uticaja produkata animalne proizvodnje na okoliš; vršenje naučno-istraživačkih i razvojnih aktivnosti, ostvarivanje saradnje sa nadležnim  institucijama i organizacijama iz oblasti animalne proizvodnje i obavljanje drugih poslova iz nadležnosti Odsjeka.