Edukacije

Edukacije će se realizovati u Federalnom zavodu za poljoprivredu na terenu, na jednoj ili dvije lokacije za pojedinačne kantone, u zavisnosti od toga da li se može formirati edukativna grupa. Broj edukacija u toku kalendarske godine  će zavisiti od broja formiranih edukatorskih grupa koje će se  sastojati  od minimalno 10  i maksimalno 30 polaznika.

Pročitaj još