2020

Odluka 04-45-1625-15 (17.12.2020)

Odluka 04-45-2771-6 (17.12.2020)

Odluka 04-45-2828-7 (17.12.2020)

Odluka 04-45-2113-19 (10.12.2020)

Odluka broj 04-45-2827-7 (10.12.2020)

Odluka 04-45-2790-11 (9.12.2020)

Odluka 04-45-2770-9 (9.12.2020)

Odluka 04-45-2823-7 (9.12.2020)

Odluka 04-45-2765-8 (1.12.2020)

Odluka 04-45-2766-6 (30.11.2020)

Odluka 04-45-2767-6 (30.11.2020)

Odluka 04-45-2769-13 (28.11.2020)

Odluka 04-45-2146-12 (20.11.2020)

Odluka broj 04-45-2089-21 (14.11.2020)

Odluka broj 04-45-2148-14 (14.11.2020)

Odluka o izmjeni tenderske dokumentacije (13.11.2020)

Odluka broj 04-45-2090-23 (12.11.2020)

Odluka 04-45-2516-8 (9.11.2020)

Odluka 04-45-2391-7 (6.11.2020)

Odluka o III izmjeni Plana JN (29.10.2020)

Odluka 04-45-2090-16 (28.10.2020)

Odluka 04-45-2088-15 (21.10.2020)

Odluka 04-45-2085-14 (23.09.2020)

Odluka 04-45-2089-17 (23.09.2020)

Odluka 04-45-1703-15 (21.09.2020)

Informacija 04-45-2088-4 (10.09.2020)

Odluka 04-45-2019-9 (09.09.2020)

Odluka o izmjeni Plana JN… II (08.09.2020)

Odluka 04-45-1794-7 (08.09.2020)

Odluka 04-45-1631-16 (01.09.2020)

Odluka 04-45-1843-9 (11.08.2020)

Odluka 04-45-1867-9 (07.08.2020)

Odluka broj 04-45-1793-9 (03.08.2020)

Odluka 04-45-1633-13 (03.08.2020)

Odluka 04-45-1571-11 (03.08.2020)

Odluka broj 04-45-1347-14 (03.07.2020)

Odluka broj 04-45-1280-14 (16.06.2020)

Odluka 04-45-1234-8 (27.05.2020)

Odluka 04-45-1147-13 (27.05.2020)

Odluka 04-45-1114-14  (20.05.2020)

Odluka 04-45-1084-11  (13.05.2020)

Odluka 04-45-1086-10 (12.05.2020)

Odluka 04-45-925-7 (15.04.2020)

Poziv za dostavu ponude (10.04.2020)

Odluka 04-45-930-6(10.04.2020)

Odluka 04-45-678-14(06.04.2020)

Odluka (26.03.2020.)

Odluka 04-45-761-7 (23.03.2020)

Odluka 04-45-547-7 (23.03.2020)

Odluka 04-45-599-12 (20.03.2020)

Poziv za dostavu ponude 04-49-547-3 (12.03.2020)

Poziv za dostavu ponude 04-49-761-3 (12.03.2020)

Odluka 04-45-417-13 (12.03.2020)

Odluka 04-45-544-11 (11.03.2020)

Odluka 04-45-545-7(11.03.2020)

Odluka 04-45-546-7 (11.03.2020)

Odluka 04-45-394-13 (09.03.2020)

Informacija o pregovarackom postupku 04-45-601-4 (05.03.2020)

Odluka o I izmjeni Plana JN za 2020 (05.03.2020)

Plan javnih nabavki 2020 (03.02.2020)

Izvjestaj o realizaciji ugovora za 2019. godinu (27.01.2020)