Održana radionica na temu rješavanja prijetnji od štetnih organizama u BiH

Danas je u prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivredu održana radionica u organizaciji FARMA II (USAID/SWEDEN) u saradnji sa Upravom Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja na temu “Rješavanje prijetnji od štetnih organizama u BiH”. Radionica je prvenstveno bila namijenjena fitosanitarnim inspektorima entiteta i Brčko distrikta BiH, ali i predstavnicima savjetodavnih službi, predstavnicima poljoprivrednih organizacija kao i predstavnicima stručnih institucija. Za realizaciju ove radionice bili su angažovani sljedeći eksperti: Tatjana Masten Milek, Nedžad Karić i Osman Mujezinović.