Upoznavanje sa izmjenama certifikacijskih shema sjemena i sadnog materijala

Odjeljenje za certifikaciju sjemena i sadnog materijala je 10 i 11.06.2020. godine u prostorijama FZZP Sarajevo, organiziralo stručni seminar sa temama:

  1. Službeno potvrđivanje sjemena i sadnog materijala poljoprivrednih biljka u BiH;
  2. Vaznije izmjene certifikacijskih shema;
  3. Savremena agrotehnička rješenja u cilju postizanja visokog kvaliteta i prinosa sjemena važnijih ratarskih kultura u “Poljoprivrednik“ doo Odžak.

Teme su odabrane u skaldu sa zahtjevom standarda BAS EN ISO/IEC 17065  po kojem je certifikacijsko tijelo dužno  upoznati registrirane dobavljače i druge zainteresirane strane sa izmjenama i dopunama certifikacijskih shema. Seminaru je prosustvovalo 37 učesnika. U toku dvodnevnog rada formirano je Radno tijelo koje je pratilo izlaganja, diskusije učesnika i donijelo sliedeće zaključke:

Pročitaj više “Upoznavanje sa izmjenama certifikacijskih shema sjemena i sadnog materijala”