Seminar – Aktuelne teme i najnovija rješenja u oblasti savremenih analitičkih tehnika

Dana 02.11.2023. godine u Velikom amfiteatru Federalnog  zavoda za poljoprivredu Sarajevo je održan seminar Aktuelne teme i najnovija rješenja u oblasti savremenih analitičkih tehnika“ u organizaciji FZZP Sarajevo i Analysis d.o.o. Beograd. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa najsavremenijom analitičkom opremom, proizvođača Thermo Fisher Scientific, sa posebnim osvrtom na najnovije trendove u oblasti analitike hrane, zaštite životne sredine i farmacije, kao i da čuju analitička iskustva aplikativnog tima i korisnika opreme. Ovom prilikom su predstavljeni i laboratorijski sadržaji kao i implementirane metode  u laboratorijama Federalnog  zavoda za poljoprivredu Sarajevo.

 

Green & Healthy BiH

U cilju realizacije projekta „Tranzicija ka proizvodnji zelene i zdrave hrane u Bosni i Hercegovini“ u saradnji sa Italijanskom agencijom za razvojnu saradnju (AICS), danas je u radnoj posjeti Federalnom zavodu za poljoprivredu boravio dr. Donato Mondelli, direktor Laboratorije za agrohemiju i hemiju životne sredine (LEAC) – CIHEAM Bari, sa koordinatorom projekta prof. dr. Mladenom Todorovićem. Opći cilj projekta je podržati zdravu i zelenu poljoprivrednu proizvodnju u BiH, kao i njenu bolju promociju na domaćem i međunarodnom tržištu. Laboratorijsko osoblje Zavoda je predstavilo svoje laboratorijske aktivnosti u oblasti fitosanitarne dijagnostike, kontrole prisustva GMO-a i kontrole životnih namirnica. Projekat će se realizirati u roku od 36 mjeseci.

Novi pristupi u detekciji i monitoringu insekata

Dana 3. i 4. oktobra u prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo u sklopu twinning projekta EU4FITO-BiH, dva stručnjaka – entomologa iz Italije održali su obuku o morfološkoj i molekularnoj identifikaciji najvažnijih štetnih insekata za Evropsku uniju. Učesnicima su prezentirane i aktuelnosti vezane za globalizaciju i klimatske promjene koje prekrajaju ambijent distribucije biljnih štetočina, kao i trendovi koji predstavljaju prijetnju prirodnom okolišu kojim se upravlja, poljoprivrednoj i šumarskoj proizvodnji, ekosistemima i bioraznolikosti na području Europske unije. Obuci je prosustvovalo laboratorijsko osoblje Federalnog zavoda za poljoprivredu u Sarajevu te fitosanitarni inspektori iz FBiH i RS.