Green & Healthy BiH

U cilju realizacije projekta „Tranzicija ka proizvodnji zelene i zdrave hrane u Bosni i Hercegovini“ u saradnji sa Italijanskom agencijom za razvojnu saradnju (AICS), danas je u radnoj posjeti Federalnom zavodu za poljoprivredu boravio dr. Donato Mondelli, direktor Laboratorije za agrohemiju i hemiju životne sredine (LEAC) – CIHEAM Bari, sa koordinatorom projekta prof. dr. Mladenom Todorovićem. Opći cilj projekta je podržati zdravu i zelenu poljoprivrednu proizvodnju u BiH, kao i njenu bolju promociju na domaćem i međunarodnom tržištu. Laboratorijsko osoblje Zavoda je predstavilo svoje laboratorijske aktivnosti u oblasti fitosanitarne dijagnostike, kontrole prisustva GMO-a i kontrole životnih namirnica. Projekat će se realizirati u roku od 36 mjeseci.