Analiza uvoza i izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda u Bosnu i Hercegovinu.

Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo je uradio detaljnu analizu uvoza i izvoza mlijeka i miječnih proizvoda u Bosnu i Hercegovinu.

Deficit u vanjskotrgovinskoj razmjeni 100.138.597,73 KM.

Ukupan uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u 2023. godini iznosi 231.173.538,35 KM, a izvoz u vrijednosti od 131.034.940,62 KM.

Najviše se uvozili proizvodi iz tarifne grupe 0406: Sir i skuta u vrijednosti od 116.372.341,91.

Detaljan izvještaj možete pogledati na sljedećem linku:

uvoz-izvoz-mljeko-2009-2023

Zabranjen uvoz 27 tona krompira iz Egipta

Federalna fitosanitarna inspekcija je na graničnom prijelazu Domaljevac – Šamac 13. februara 2024. godine, zbog neispunjavanja uslova za uvoz, zabranila uvoz pošiljke 27 tona konzumnog krompira porijeklom iz Egipta.

U Laboratoriji za kontrolu kvaliteta Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo je u uzorku predmetne pošiljke detektovana, zatim i identifikovana karantenska bakterija krompira Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. Fitopatogena bakterija Ralstonia solanacearum je od posebne važnosti za našu zemlju i EPPO regiju. Proširila se svijetom iz Južne Amerike sa  zaraženim sjemenskim krompirom i reznicama pelargonije, a uzročnik je oboljenja naziva “smeđa trulež krompira i bakterijalno uvenuće na krompiru i paradajzu.” Ralstonia solanacearum  je već prisutna u EPPO regiji, sa nekoliko zabilježenih pojava  i ograničenom distribucijom, ali postoji potencijal za njeno širenje. Najviše izaziva oboljenje kod poljoprivrednih kultura  iz familije Solanacea, kao što su krompir (S. tuberosum), paradajz (S. lycopersicum), patlidžan (S. melongena) i paprika (C. annuum), a također može biti domaćin i vektor na divljim korovskim vrstama iz familije Solanaceae, kao što su Solanum nigrum (crna pomoćnica) i Solanum dulcamara (drvenasti velebilje), često bez vidljivih simptoma.

Pročitaj više “Zabranjen uvoz 27 tona krompira iz Egipta”

Seminar – Aktuelne teme i najnovija rješenja u oblasti savremenih analitičkih tehnika

Dana 02.11.2023. godine u Velikom amfiteatru Federalnog  zavoda za poljoprivredu Sarajevo je održan seminar Aktuelne teme i najnovija rješenja u oblasti savremenih analitičkih tehnika“ u organizaciji FZZP Sarajevo i Analysis d.o.o. Beograd. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa najsavremenijom analitičkom opremom, proizvođača Thermo Fisher Scientific, sa posebnim osvrtom na najnovije trendove u oblasti analitike hrane, zaštite životne sredine i farmacije, kao i da čuju analitička iskustva aplikativnog tima i korisnika opreme. Ovom prilikom su predstavljeni i laboratorijski sadržaji kao i implementirane metode  u laboratorijama Federalnog  zavoda za poljoprivredu Sarajevo.

 

Green & Healthy BiH

U cilju realizacije projekta „Tranzicija ka proizvodnji zelene i zdrave hrane u Bosni i Hercegovini“ u saradnji sa Italijanskom agencijom za razvojnu saradnju (AICS), danas je u radnoj posjeti Federalnom zavodu za poljoprivredu boravio dr. Donato Mondelli, direktor Laboratorije za agrohemiju i hemiju životne sredine (LEAC) – CIHEAM Bari, sa koordinatorom projekta prof. dr. Mladenom Todorovićem. Opći cilj projekta je podržati zdravu i zelenu poljoprivrednu proizvodnju u BiH, kao i njenu bolju promociju na domaćem i međunarodnom tržištu. Laboratorijsko osoblje Zavoda je predstavilo svoje laboratorijske aktivnosti u oblasti fitosanitarne dijagnostike, kontrole prisustva GMO-a i kontrole životnih namirnica. Projekat će se realizirati u roku od 36 mjeseci.

Novi pristupi u detekciji i monitoringu insekata

Dana 3. i 4. oktobra u prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo u sklopu twinning projekta EU4FITO-BiH, dva stručnjaka – entomologa iz Italije održali su obuku o morfološkoj i molekularnoj identifikaciji najvažnijih štetnih insekata za Evropsku uniju. Učesnicima su prezentirane i aktuelnosti vezane za globalizaciju i klimatske promjene koje prekrajaju ambijent distribucije biljnih štetočina, kao i trendovi koji predstavljaju prijetnju prirodnom okolišu kojim se upravlja, poljoprivrednoj i šumarskoj proizvodnji, ekosistemima i bioraznolikosti na području Europske unije. Obuci je prosustvovalo laboratorijsko osoblje Federalnog zavoda za poljoprivredu u Sarajevu te fitosanitarni inspektori iz FBiH i RS.

 

Otvoren jubilarni 50. Sajam šljive u Gradačcu

U Gradačcu je počeo jubilarni 50. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije.
Organizacioni odbor Sajma šljive u Gradačcu je omogućio Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo da, uz saradnju sa Poljoprivredno – prehrambenim fakultetetom Univerziteta u Sarajevu, uzme učešće i predstavi svoje aktivnosti posjetiocima.
Kroz okupljanje poljoprivrednih proizvođača, stručnjaka, udruženja i institucija, sajam nastavlja biti uspješna interaktivna platforma za dinamičnu razmenu ideja, tehnoloških dostignuća i poslovnih prilika.

Održana radionica “Integralna zaštita bilja”

Danas je u Federalnom zavodu za poljoprivredu održana jednodnevna radionica Integralna zaštita bilja u okviru Twinning projekta EU4FITO: „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju s pravnom stečevinom Unije u fitosanitarnom sektoru u BiH”. Radionici su prisustvovali predstavnici Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja,  Federalnog ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Izvještajno-prognozne službe FBiH. Italijanski ekspert Dr Eligio Malusa je predstavio evropska iskustva u ovoj oblasti i Smjernice za integralnu zaštitu žita u čijoj izradi su učestvovali domaći i evropski stručnjaci. Pročitaj više “Održana radionica “Integralna zaštita bilja””

Prognozni modeli za nekarantinske štetne organizme i integralnu zaštitu

U okviru nastavka implementacije twinning projekta EU4FITO-BiH, koji finansira Evropska unija, danas su eksperti iz Italije, u prostorijama Federalng zavoda za poljoprivredu Sarajevo, započeli dvodnevnu obuku o prognoznim modelima za nekarantinske štetne organizme i integralnu zaštitu. Učesnicima su prezentirana aktuelna naučna istraživanja i stručne ekspertize  iz ove oblasti u EU, sa fokusom na značaj korištenja ovog sistema u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji. Pročitaj više “Prognozni modeli za nekarantinske štetne organizme i integralnu zaštitu”

Aktuelnosti u međunarodnoj šemi sjemena

U okviru projekta PHYTO BiH 08. marta 2022. godine organizovana je tehnička posjeta Bosni i Hercegovini italijanskog stručnjaka prof. Giuseppea De Mastra (Univerzitet u Bariju). Tim povodom održan je seminar na temu “Međunarodna šema sjemena i regulatorni aspekti trgovine sjemenom” za uposlenike Federalnog poljoprivrednog zavoda Sarajevo. Projekt PHYTO BiH finansiraju Italijansko ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) i Italijanska agencija za razvojnu suradnju (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo). Projekt provodi CIHEAM Bari (CIHEAM Bari) u suradnji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO), Upravom za zaštitu zdravlja bilja (UZZBiH) i drugim partnerima iz Bosne i Hercegovine.

 

 

 

Posjeta JU Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo

Dana 18.01.2022 godine članovi kolektiva „JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo“ posjetili su Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo. Laboratorijsko osoblje Zavoda je ovom prilikom predstavilo svoje laboratorijske aktivnosti u oblasti fitosanitarne dijagnostike, kontrole prisustva GMO-a i kontrole životnih namirnica. Potvrđena je mogućnost saradnje u segmentu praktične obuke učenika ove škole u Ispitnoj laboratoriji Zavoda.

http://mspvps.edu.ba/?p=4869