Značaj uzgojno selekcijskog rada u mliječnom govedarstvu

U organizaciji Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo, „Genetic AUSTRIA GmbH“ i „Zentrale Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Rinderzüchter“ (ZAR), u hotelu „Hollywood“ Ilidža, 24.06.2019. godine održan je okrugli sto pod nazivom „ZNAČAJ UZGOJNO SELEKCIJSKOG RADA U MLIJEČNOM GOVEDARSTVU“. Okruglom stolu prisustvovalo je 58 učesnika.

Cilj okruglog stola bio je predstavljanje organizacione strukture uzgojno selekcijskog rada u govedarstvu Austrije, ukazivanje na važnost kontrole proizvodnosti na mliječnim farmama, te ponuditi mogući način uspostave uzgojno selekcijskog rada na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Pozdravnu riječ uputio je direktor Federalnog zavoda za poljoprivredu dr.sc. Omer Kurtović te naglasio da Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo i Federalni agromediteranski zavod  Mostar imaju zakonsku obavezu uspostave uzgojno selekcijskog rada, da je potrebno ustanoviti jedinstvenu bazu podataka za sve vrste životinja, te da je Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo proveo sve akreditacije za kontrole kvaliteta mlijeka. Takođe je istakao da se trebaju formirati i opremiti selekcijske službe na nivou kantona i donijeti nedostajuće podzakonske akte.

Učesnicima je prvo prikazan video o austrijskom govedarstvu, a onda se obratio DI Martin Stegfellner, direktor „Zentrale Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Rinderzüchter“ (ZAR), koji je prezentirao oraganizacionu strukturu provedbe uzgoja i selekcije u austrijskom govedarstvu –  „Put austrijskog govedarstva“.

Mag. Peter Kreuzhuber direktor „Genetic AUSTRIA GmbH“, prezentovao je organizacionu strukturu reprocentara u Austriji.

Direktor prodaje genetskog materijala i živih životinja na području jugoistočne Evrope ing. Mato Janjić prezentirao je  primjenu rezultata mliječne kontrole kod krava u Austriji.

Mr.sc. Sabahudin Tahmaz predstavio je aktivnosti Federalnog zavoda za poljoprivredu – Odjeljenja za animalnu proizvodnju u mliječnom govedarstvu, odnosno kontroli mliječnosti.

Moderator okruglog stola bio je pomoćnik direktora Samir Čamdžija magistar poljoprivrede, koji je predstavio strukturu uzgojno selekcijske službe u FBiH sa formiranim i segmentima strukture koja nisu formirana. Posebno je naglasio važnost informacionog sistema u stočarstvu na nivou FBiH, kantonalnih uzgojno selekcijskih službi te udruženja i saveza u ovoj oblasti, kao ključnih segmenta u strukturi uzgojno selekcijske službe koji još nisu uspostavljeni. Njihovim formiranjem  uzgojno selekcijska službe u FBiH bi dobila funkcionalnost te bi se  iniciralo  formiranje svih ostalih segmenata ove složene strukture. U dijelu koji se odnosi na kantonalne uzgojno selekcijske službe istakao je važnost kontrolora i njihove uloge i smatra da je ovaj segment u cjelokupnoj strukturi najvažniji, a za njihov rad su odgovorne kantonalne službe.

Nakon izlaganja predavača i diskusije doneseni su određeni zaključci.