Novi projekat podrške fitosanitarnom sistemu BiH

U sklopu projekta Italijanske agencija za saradnju i razvoj (AICS) „Jačanje fitosanitarnog sistema  u Bosni i Hercegovini u skladu sa evropskim standardima“, predstavnici Agencije i Agromediteranskog instituta Bari iz Italije (CIHEAM) su danas posjetili Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo. Na satanku se raspravljalo o provedbi projekta, te dosad obavljenim i narednim aktivnostima.  

Cilj trogodišnjeg projekta međunarodne saradnje je da podrži fitosanitarni sistem Bosne i Hercegovine u implementaciji inicijativa na teritoriji kako bi se olakšao proces evropskih integracija i prilagođavanje standardima. Opći cilj projekta je: “Doprinijeti jačanju fitosanitarnog sistema Bosne i Hercegovine i njenom progresivnom usklađivanju sa Acquis Communautaire”. Specifični cilj je: “Prilagoditi tehničke, specijalističke i organizacijske sposobnosti i nadležnosti tijela odgovornih za fitosanitarnu dijagnostiku i fitosanitarne inspekcije (ispitne laboratorije i inspekcijske službe) evropskim standardima”.