EU4FITO-BiH

U prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivredu u Sarajevu 6. decembra u sklopu Twinning projekta EU4FITO-BiH, koji finansira Evropska unija, održan je sastanak na temu „Uloga fitosanitarnih laboratorija u pravnom usklađivanju sa službenim kontrolama koje predviđa novi fitosanitarni režim EU”.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo, Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar, Poljoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS i projekta Phyto BiH, koji su razgovarali sa g. Eduardom Uccierom, rezidentnim twinning savjetnikom, i stručnjakom iz Italije g. Gianlucom Governatorijem o mogućim scenarijima povezivanja fitosanitarnih laboratorija iz BiH u cilju usklađivanja fitosanitarnog sistema sa sistemom u EU.