Službeno potvrđivanje sjemena poljoprivrednih biljaka -žito

Dana 26.3.2019. godine u prostorijama FZZP Sarajevo održana je edukacija na temu: „Službeno potvrđivanje sjemena poljoprivrednih biljaka -žito“. Učesnici su upoznati sa certifikacijskom šemom, zahtjevim standarda BAS EN ISO\IEC 17065 i zahtjevima koje moraju da ispune  proizvodi. Registrirani dobavljači su osim teoretskog dijela imali priliku da se upoznaju sa procedurom ispitivanja u kontrolnom polju (pred i post kontrola) i načinom vođenja eksternih zapisa i evidencija koje su, u okviru certifikacijske šeme, dužni da vode i održavaju.

Prezentirane su dužnosti i obaveze učesnika u procesu službenog potvrđivanja po nivoima odgovornosti u FZZP Sarajevo, uključujući  Odbor za nepristrasnost i Odbor za kvalitet. Naglasak je stavljen na zahtjeve standarda: vrjednovanje (7.4. ), preispitivanje (7.5.) i odlučivanje o certifikaciji (7.6.). Rezimirana je sjemenska proizvodnja u 2018. godini i ukazano je rizike koji mogu negativno uticati na certfikacijsku šemu. U okviru diskusije registrirani dobavljači su predlagali načine poboljšavanja certifikacijske šeme. Javno dostupne informacije (tačka standarda 4.6.) za sve zaintresirane strane su objavljene ili se upućuje na njih na www.fzzp.gov.ba.

U narednom periodu su planirane aktivnosti interne provjere certifikacijske šeme.