Održani 7. Sjemenarski dani regiona

U Organizaciji Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, u okviru provođenja aktivnosti OECD certificiranja i zaštite prava oplemenjivača, prvi put u Bosni i Hercegovini u Sarajevu u Hotelu Radon Plaza su  održani 7. Sjemenarski dani regiona. Na skupu je, kroz učešće predstavnika relevantnih institucija, istaknutih sjemenarskih kompanija, distributera i proizvođača,  predstavljeno sjemenarstvo Bosne i Hercegovine i sjemenarstvo regiona. Mr. Senad Kikić je kroz dvije vrlo zapažene prezentacije istakao važnost ovih aktivnosti u našoj zemlji, zaključujući sljedeće: „U Bosni i Hercegovini se u nekim stručnim krugovima pojavila dilema: da li treba domaćim proizvođačima sjemena obezbijediti međunarodnu certifikaciju, obzirom na stanje u kojem se nalazi domaća proizvodnja? Međunarodna certifikacija je nastavak nacionalne certifikacije. U BiH je neophodno nacionalnu certifikaciju usaglasiti unutar BiH, pa tek onda sa EU pravilima. Mehanizam ekvivalencije dokazuje da li su u procesu certifikacije primjenjena međunarodna pravila i propisi. Ukoliko se dokaže ekvivalentnost, onda je sjeme proizvedeno u BiH istog kvaliteta, identiteta i  integriteta kao i sjeme proizvedeno u zemljama koje su prihvatile međunarodne standarde. Sortno sjeme poljoprivrednih biljaka se može izvesti na međunarodno tržište ako je certifikacija obavljena u skladu sa pravilima i propisima Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). Bez obzira na trenutno nizak obim proizvodnje, BiH bi trebala obezbijediti ravnopravni status registriranim dobavljačaima, omogućiti im međunarodnu certifikaciju, izlazak certificiranog proizvoda na zahtjevna tržišta, čime bi se otvorila perspektiva za ovaj sektor. Potrebno je izvršiti realnu procjenu, da li su postojeće strukture (i do kojeg roka) u stanju da izvrše ovaj, veoma složen i zahtjevan  zadatak? Ukoliko procijena bude pozitivna, potrebno je izvršiti reorganizaciju i racionalizaciju postojećih struktura na državnom i entitetskom nivou“