Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo odobrena akreditacija prema međunarodnom standardu BAS EN ISO/IEC 17065:2014

Rješenjem Instituta za akreditiranje BiH od 20.04.2020. godine Odsjek za certifikaciju sjemena i sadnog materijala poljoprivrednih biljaka  je  akreditovan prema standardu  BAS EN ISO/IEC 17065:2014  za certifikaciju sjemena i sadnog materijala poljoprivrednih biljaka. Akreditacija važi do 19.04.2024.

Proizvodnja i dorada  sjemena i sadnog materijala poljoprivrednih biljaka su važni dijelovi  poljoprivrede svake zemlje. Sjeme i sadni materijal na tržištu moraju imati odgovarajući certifikat koji je garancija sortnosti i kvaliteta. Kupac odnosno potrošač mora vjerovati da ono što kupuje odgovara certifikatu, u pogledu sortnosti, kvaliteta i zdravstvene ispravnosti. Na osnovu službenog nadzora i  rezultata ispitivanja u laboratoriji  provodi se certifikacija sjemena i sadnog materijala i donose odluke o usaglašenosti kvaliteta poljoprivrednog reprodukcijskog materijala sa  postavljenim zahtjevima.

Akreditacija Odsjeka za certifikaciju sjemena i sadnog materijala važna je i bitna pretpostavka konkurentnosti i uklapanju bosanskohercegovačkih poljoprivrednih proizvođača  u aktuelne tokove evropskog tržišta, jer  podrazumijeva postupak kojim se ocjenjuje i potvrđuje da sjeme i sadni materijal  zadovoljavaju  unaprijed definisane evropske standarde  kvaliteta.

Odsjek je u prvoj fazi  akreditovao tri procesa:

  • Službeno potvrđivanje sjemena poljoprivrednih biljaka-žito
  • Službeno potvrđivanje materijala za razmnožavanje povrća i sadnog materijala povrća
  • Službeno potvrđivanje materijala za razmnožavanje voća i voćnih sadnica namjenjenih za proizvodnju voća

U drugoj fazi, već u toku 2020. godine, planirano je proširenje akreditacije i na proces službenog potvrđivanja reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja.