Seminar – Aktuelne teme i najnovija rješenja u oblasti savremenih analitičkih tehnika

Dana 02.11.2023. godine u Velikom amfiteatru Federalnog  zavoda za poljoprivredu Sarajevo je održan seminar Aktuelne teme i najnovija rješenja u oblasti savremenih analitičkih tehnika“ u organizaciji FZZP Sarajevo i Analysis d.o.o. Beograd. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa najsavremenijom analitičkom opremom, proizvođača Thermo Fisher Scientific, sa posebnim osvrtom na najnovije trendove u oblasti analitike hrane, zaštite životne sredine i farmacije, kao i da čuju analitička iskustva aplikativnog tima i korisnika opreme. Ovom prilikom su predstavljeni i laboratorijski sadržaji kao i implementirane metode  u laboratorijama Federalnog  zavoda za poljoprivredu Sarajevo.

 

Green & Healthy BiH

U cilju realizacije projekta „Tranzicija ka proizvodnji zelene i zdrave hrane u Bosni i Hercegovini“ u saradnji sa Italijanskom agencijom za razvojnu saradnju (AICS), danas je u radnoj posjeti Federalnom zavodu za poljoprivredu boravio dr. Donato Mondelli, direktor Laboratorije za agrohemiju i hemiju životne sredine (LEAC) – CIHEAM Bari, sa koordinatorom projekta prof. dr. Mladenom Todorovićem. Opći cilj projekta je podržati zdravu i zelenu poljoprivrednu proizvodnju u BiH, kao i njenu bolju promociju na domaćem i međunarodnom tržištu. Laboratorijsko osoblje Zavoda je predstavilo svoje laboratorijske aktivnosti u oblasti fitosanitarne dijagnostike, kontrole prisustva GMO-a i kontrole životnih namirnica. Projekat će se realizirati u roku od 36 mjeseci.

Novi pristupi u detekciji i monitoringu insekata

Dana 3. i 4. oktobra u prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo u sklopu twinning projekta EU4FITO-BiH, dva stručnjaka – entomologa iz Italije održali su obuku o morfološkoj i molekularnoj identifikaciji najvažnijih štetnih insekata za Evropsku uniju. Učesnicima su prezentirane i aktuelnosti vezane za globalizaciju i klimatske promjene koje prekrajaju ambijent distribucije biljnih štetočina, kao i trendovi koji predstavljaju prijetnju prirodnom okolišu kojim se upravlja, poljoprivrednoj i šumarskoj proizvodnji, ekosistemima i bioraznolikosti na području Europske unije. Obuci je prosustvovalo laboratorijsko osoblje Federalnog zavoda za poljoprivredu u Sarajevu te fitosanitarni inspektori iz FBiH i RS.

 

Otvoren jubilarni 50. Sajam šljive u Gradačcu

U Gradačcu je počeo jubilarni 50. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije.
Organizacioni odbor Sajma šljive u Gradačcu je omogućio Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo da, uz saradnju sa Poljoprivredno – prehrambenim fakultetetom Univerziteta u Sarajevu, uzme učešće i predstavi svoje aktivnosti posjetiocima.
Kroz okupljanje poljoprivrednih proizvođača, stručnjaka, udruženja i institucija, sajam nastavlja biti uspješna interaktivna platforma za dinamičnu razmenu ideja, tehnoloških dostignuća i poslovnih prilika.

Održana radionica “Integralna zaštita bilja”

Danas je u Federalnom zavodu za poljoprivredu održana jednodnevna radionica Integralna zaštita bilja u okviru Twinning projekta EU4FITO: „Podrška EU izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju s pravnom stečevinom Unije u fitosanitarnom sektoru u BiH”. Radionici su prisustvovali predstavnici Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja,  Federalnog ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Izvještajno-prognozne službe FBiH. Italijanski ekspert Dr Eligio Malusa je predstavio evropska iskustva u ovoj oblasti i Smjernice za integralnu zaštitu žita u čijoj izradi su učestvovali domaći i evropski stručnjaci. Pročitaj više “Održana radionica “Integralna zaštita bilja””

Prognozni modeli za nekarantinske štetne organizme i integralnu zaštitu

U okviru nastavka implementacije twinning projekta EU4FITO-BiH, koji finansira Evropska unija, danas su eksperti iz Italije, u prostorijama Federalng zavoda za poljoprivredu Sarajevo, započeli dvodnevnu obuku o prognoznim modelima za nekarantinske štetne organizme i integralnu zaštitu. Učesnicima su prezentirana aktuelna naučna istraživanja i stručne ekspertize  iz ove oblasti u EU, sa fokusom na značaj korištenja ovog sistema u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji. Pročitaj više “Prognozni modeli za nekarantinske štetne organizme i integralnu zaštitu”

Aktuelnosti u međunarodnoj šemi sjemena

U okviru projekta PHYTO BiH 08. marta 2022. godine organizovana je tehnička posjeta Bosni i Hercegovini italijanskog stručnjaka prof. Giuseppea De Mastra (Univerzitet u Bariju). Tim povodom održan je seminar na temu “Međunarodna šema sjemena i regulatorni aspekti trgovine sjemenom” za uposlenike Federalnog poljoprivrednog zavoda Sarajevo. Projekt PHYTO BiH finansiraju Italijansko ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) i Italijanska agencija za razvojnu suradnju (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo). Projekt provodi CIHEAM Bari (CIHEAM Bari) u suradnji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO), Upravom za zaštitu zdravlja bilja (UZZBiH) i drugim partnerima iz Bosne i Hercegovine.

 

 

 

Posjeta JU Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo

Dana 18.01.2022 godine članovi kolektiva „JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo“ posjetili su Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo. Laboratorijsko osoblje Zavoda je ovom prilikom predstavilo svoje laboratorijske aktivnosti u oblasti fitosanitarne dijagnostike, kontrole prisustva GMO-a i kontrole životnih namirnica. Potvrđena je mogućnost saradnje u segmentu praktične obuke učenika ove škole u Ispitnoj laboratoriji Zavoda.

POSJETA FEDERALNOM ZAVODU ZA POLJOPRIVREDU-BUTMIR

EU4FITO-BiH

U prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivredu u Sarajevu 6. decembra u sklopu Twinning projekta EU4FITO-BiH, koji finansira Evropska unija, održan je sastanak na temu „Uloga fitosanitarnih laboratorija u pravnom usklađivanju sa službenim kontrolama koje predviđa novi fitosanitarni režim EU”. Pročitaj više “EU4FITO-BiH”

Zaštita buše-izvorne pasmine domaćeg goveda

Dana 23.06.2021 godine u prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo, a u organizaciji Odjeljenja animalne proizvodnje, održan je stručni sastanak pod nazivom „Zaštita buše-izvorne pasmine domaćeg goveda“.

Cilj održavanja sastanke je bio unapređenje postojećeg procesa zaštite buše koje provodi Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumartsva u saradnji sa Federalnim zavodom za poljoprivredu Sarajevo, Federalnim agromediteranskim zavodom Mostar i kantonalnim ministarstvima poljoprivrede/privrede.

Pročitaj više “Zaštita buše-izvorne pasmine domaćeg goveda”

Službena posjeta regionalnog predstavnika Italijanske agencije za razvojnu saradnju (AICS)

U četvrtak, 28. januara 2021 godine, Mirjona Sadiku, službenik regionalnog programa Italijanske agencije za razvojnu saradnju (AICS), je sa koordinatorom projekat Phyto-BiH Mladenom Todorovićem posjetila Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo. Tom prilikom su sa direktorom Omerom Kurtovićem razgovarali o implementaciji projekta i daljoj organizaciji obuka. Predstavnica Italijanske agencije za razvojnu saradnju je obišla Laboratoriju i razgovarala sa osobljem o novoj laboratorijskoj opremi, doniranoj kroz projekat Phyto-BiH. Pročitaj više “Službena posjeta regionalnog predstavnika Italijanske agencije za razvojnu saradnju (AICS)”

Federacija BiH bira najbolji med

Već sedam godina zaredom Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo i Federalni agromediteranski zavod Mostar organizuju takmičenje za najbolji med u FBiH. Ove godine nagrade se dodjeljuju i najboljem mladom i najboljoj ženskoj proizvođačici meda.

SARAJEVO, 30. oktobar 2020. godine – Uz podršku Sweden/USAID FARMA II projekta, Federalni zavod za poljoprivredu i Federalni agromediteranski zavod, proglasili su danas ovogodišnje pobjednike takmičenja “Dani meda” za najbolji med u Federaciji Bosne i Hercegovine. Testirano je više od 80 uzoraka meda, a 16 nagrada dodijeljeno je u osam kategorija, uključujući najbolji livadski med te najbolje medove od kestena, medljike, bagrema i lipe. Prvi put ove godine dodijeljene su i nagrade najboljem mladom pčelaru i najboljoj pčelarki.

(more…)

Realizacija Phyto – BiH projekta

Koordinator Phyto – BiH projekta je 5. oktobra posjetio Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo, u cilju prezentacije budućih aktivnosti iz projekta i mogućnosti njihove realizacije u vremenu pandemije. Uposlenici su ovom prilikom predstavili laboratorijsku opremu i izrazili zahvalnost Italiijanskoj agenciji za razvojnu suradnju (AICS), Ministarstvu vanjskih poslova i međunarodne suradnje Italije, kao i Mediteranskom agronomskom institutu u Bariju na ovoj vrijednoj donaciji, koja će dati doprinos razvoju i implementaciji novih dijagnostičkih metoda.

 

Upoznavanje sa izmjenama certifikacijskih shema sjemena i sadnog materijala

Odjeljenje za certifikaciju sjemena i sadnog materijala je 10 i 11.06.2020. godine u prostorijama FZZP Sarajevo, organiziralo stručni seminar sa temama:

  1. Službeno potvrđivanje sjemena i sadnog materijala poljoprivrednih biljka u BiH;
  2. Vaznije izmjene certifikacijskih shema;
  3. Savremena agrotehnička rješenja u cilju postizanja visokog kvaliteta i prinosa sjemena važnijih ratarskih kultura u “Poljoprivrednik“ doo Odžak.

Teme su odabrane u skaldu sa zahtjevom standarda BAS EN ISO/IEC 17065  po kojem je certifikacijsko tijelo dužno  upoznati registrirane dobavljače i druge zainteresirane strane sa izmjenama i dopunama certifikacijskih shema. Seminaru je prosustvovalo 37 učesnika. U toku dvodnevnog rada formirano je Radno tijelo koje je pratilo izlaganja, diskusije učesnika i donijelo sliedeće zaključke:

Pročitaj više “Upoznavanje sa izmjenama certifikacijskih shema sjemena i sadnog materijala”

Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo odobrena akreditacija prema međunarodnom standardu BAS EN ISO/IEC 17065:2014

Rješenjem Instituta za akreditiranje BiH od 20.04.2020. godine Odsjek za certifikaciju sjemena i sadnog materijala poljoprivrednih biljaka  je  akreditovan prema standardu  BAS EN ISO/IEC 17065:2014  za certifikaciju sjemena i sadnog materijala poljoprivrednih biljaka. Akreditacija važi do 19.04.2024.

Proizvodnja i dorada  sjemena i sadnog materijala poljoprivrednih biljaka su važni dijelovi  poljoprivrede svake zemlje. Sjeme i sadni materijal na tržištu moraju imati odgovarajući certifikat koji je garancija sortnosti i kvaliteta. Kupac odnosno potrošač mora vjerovati da ono što kupuje odgovara certifikatu, u pogledu sortnosti, kvaliteta i zdravstvene ispravnosti. Na osnovu službenog nadzora i  rezultata ispitivanja u laboratoriji  provodi se certifikacija sjemena i sadnog materijala i donose odluke o usaglašenosti kvaliteta poljoprivrednog reprodukcijskog materijala sa  postavljenim zahtjevima. Pročitaj više “Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo odobrena akreditacija prema međunarodnom standardu BAS EN ISO/IEC 17065:2014”

Održani 7. Sjemenarski dani regiona

U Organizaciji Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, u okviru provođenja aktivnosti OECD certificiranja i zaštite prava oplemenjivača, prvi put u Bosni i Hercegovini u Sarajevu u Hotelu Radon Plaza su  održani 7. Sjemenarski dani regiona. Na skupu je, kroz učešće predstavnika relevantnih institucija, istaknutih sjemenarskih kompanija, distributera i proizvođača,  predstavljeno sjemenarstvo Bosne i Hercegovine i sjemenarstvo regiona. Mr. Senad Kikić je kroz dvije vrlo zapažene prezentacije istakao važnost ovih aktivnosti u našoj zemlji, zaključujući sljedeće: „U Bosni i Hercegovini se u nekim stručnim krugovima pojavila dilema: da li treba domaćim proizvođačima sjemena obezbijediti međunarodnu certifikaciju, obzirom na stanje u kojem se nalazi domaća proizvodnja? Pročitaj više “Održani 7. Sjemenarski dani regiona”

Održana službena press konferencija

SARAJEVO, 16. septembra (FENA) – Federalni zavod za poljoprivredu (FZZP) Sarajevo uspješno je proširio svoje kapacitete i dodatno akreditirao značajan broj metoda ispitivanja kontrole kvaliteta uzoraka hrane i poljoprivrednih proizvoda usklađenih s najvišim standardima BiH i Evropske unije, istaknuto je danas na konferenciji za novinare u FZZP.

Pomoćnik direktora za laboratoriju Esad Brković je kazao da su ostvarili tri vrlo bitna strateška cilja koji se odnose na postizanje potrebnih prostornih uslova, tehničko opremanje laboratorijskog prostora, te kadrovsko jačanje. Pročitaj više “Održana službena press konferencija”

Značaj uzgojno selekcijskog rada u mliječnom govedarstvu

U organizaciji Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo, „Genetic AUSTRIA GmbH“ i „Zentrale Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Rinderzüchter“ (ZAR), u hotelu „Hollywood“ Ilidža, 24.06.2019. godine održan je okrugli sto pod nazivom „ZNAČAJ UZGOJNO SELEKCIJSKOG RADA U MLIJEČNOM GOVEDARSTVU“. Okruglom stolu prisustvovalo je 58 učesnika.

Cilj okruglog stola bio je predstavljanje organizacione strukture uzgojno selekcijskog rada u govedarstvu Austrije, ukazivanje na važnost kontrole proizvodnosti na mliječnim farmama, te ponuditi mogući način uspostave uzgojno selekcijskog rada na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Pročitaj više “Značaj uzgojno selekcijskog rada u mliječnom govedarstvu”

Novi projekat podrške fitosanitarnom sistemu BiH

U sklopu projekta Italijanske agencija za saradnju i razvoj (AICS) „Jačanje fitosanitarnog sistema  u Bosni i Hercegovini u skladu sa evropskim standardima“, predstavnici Agencije i Agromediteranskog instituta Bari iz Italije (CIHEAM) su danas posjetili Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo. Na satanku se raspravljalo o provedbi projekta, te dosad obavljenim i narednim aktivnostima.  

Pročitaj više “Novi projekat podrške fitosanitarnom sistemu BiH”

Službeno potvrđivanje sjemena poljoprivrednih biljaka -žito

Dana 26.3.2019. godine u prostorijama FZZP Sarajevo održana je edukacija na temu: „Službeno potvrđivanje sjemena poljoprivrednih biljaka -žito“. Učesnici su upoznati sa certifikacijskom šemom, zahtjevim standarda BAS EN ISO\IEC 17065 i zahtjevima koje moraju da ispune  proizvodi. Registrirani dobavljači su osim teoretskog dijela imali priliku da se upoznaju sa procedurom ispitivanja u kontrolnom polju (pred i post kontrola) i načinom vođenja eksternih zapisa i evidencija koje su, u okviru certifikacijske šeme, dužni da vode i održavaju.

Pročitaj više “Službeno potvrđivanje sjemena poljoprivrednih biljaka -žito”

Održana radionica na temu rješavanja prijetnji od štetnih organizama u BiH

Danas je u prostorijama Federalnog zavoda za poljoprivredu održana radionica u organizaciji FARMA II (USAID/SWEDEN) u saradnji sa Upravom Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja na temu “Rješavanje prijetnji od štetnih organizama u BiH”. Radionica je prvenstveno bila namijenjena fitosanitarnim inspektorima entiteta i Brčko distrikta BiH, ali i predstavnicima savjetodavnih službi, predstavnicima poljoprivrednih organizacija kao i predstavnicima stručnih institucija. Za realizaciju ove radionice bili su angažovani sljedeći eksperti: Tatjana Masten Milek, Nedžad Karić i Osman Mujezinović.

Posjeta profesora Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti

Profesori Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti posjetili su naš Zavod i upoznali se sa našim laboratorijskim aktivnostima u segmentu fitodijagnostike, kontrole genetički modificiranih organizama i kontrole životnih namirnica. Učenici navedene škole, tokom cijele školske godine, imaju praktičnu nastavu na različitim metodama koje primjenjuje naša laboratorija.